Посольство України в Фінляндській Республіці та Республіці Iсландія (за сумісництвом)

, Київ 11:29

Торгово-економічне співробітництво між Україною та Ісландією

За даними Державної служби статистики України, за підсумками І-ІІІ кв. 2017 р. загальний обсяг торгівлі товарами та послугами між Україною та Ісландією становить 43732,9 тис. дол. США, спостерігається зростання на 7,9%, з них: експорт – 1376,7 тис. дол. США (-26,8%), а імпорт – 42356,2 тис. дол. США (+9,6%), сальдо – від’ємне для України -40979,5 тис. дол. США.

Показники двостороннього торговельного співробітництва між Україною та Ісландією

 

Експорт

Імпорт

Сальдо

ЗТО

І-ІІІ кв. 2015 р.

товари

189,9

14229,9

-14040,0

14419,8

послуги

1193,6

16,5

-1177,1

1210,1

всього

1383,5

14246,4

-12867,9

15629,9

І-ІІІ кв. 2016 р.

товари

547,0 (↑188%)

38075,1 (↑167,6%)

-37528,1

38622,1 (↑167,8%)

послуги

1335,9 (↑12%)

556,6 (↑3273,3%)

779,3

1892,5 (↑56,4%)

всього

1882,9 (36,1%)

38631,7 (171,2%)

-36748,8

40514,6 (159,2%)

І-ІІІ кв. 2017 р.

товари

353,6 (35,4%)

42142,7 (↑10,7%)

-41789,1

42496,3 (↑10%)

послуги

1023,1 (23,4%)

213,5 (61,6%)

809,6

1236,6 (34,6%)

всього

1376,7 (26,8%)

42356,2 (9,6%)

-40979,5

43732,9 (↑7,9%)

Джерело: розрахунки Посольства за даними Держстату, тис. дол. США

Торгівля товарами

У І-ІІІ кв. 2017 р. показник двосторонньої торгівлі товарами зріс на 10% та становив 42496,3 тис. дол. США, з них: експорт товарів з України – 353,6 тис. дол. США (-35,4%), а імпорт – 42142,7 тис. дол. США (+10,7%), сальдо – від’ємне для України -41789,1 тис. дол. США.

Товарна структура українського експорту: реактори ядерні, котли, машини (27,9%), деревина і вироби з деревини (23,9%), меблі (9,5%), пластмаси, полімерні матеріали (5,8%), електричні машини (4,9%), палива мінеральні, нафта і продути її перегонки (4,9%), вироби з каменю, гіпсу, цементу (3,3%), вироби з чорних металів (3,2%), екстракти дубильні (3,1%).

Товарна структура українського імпорту: риба і ракоподібні (95,3%), продукти з м’яса і риби (3,7%), жири та олії тваринного або рослинного походження (0,5%).

Торгівля послугами

За підсумками І-ІІІ кв. 2017 р. загальний обсяг торгівлі послугами між Україною і Ісландією знизився на 34,6% та становив 1236,6 тис. дол. США, з них: експорт – 1023,1 тис. дол. США (-23,4%), а імпорт – 213,5 тис. дол. США (-61,6%), активне сальдо для України – 809,6 тис. дол. США.

Структура експорту: ділові послуги (40,6%), послуги у сфері телекомунікацій, ІТ (27%), транспортні послуги (23,2%), послуги, пов’язані з подорожами (4,5%), послуги, пов’язані з фінансовою діяльністю (3,9%).

Структура імпорту: послуги, пов’язані з подорожами (45,6%), послуги у сфері телекомунікацій, ІТ (35,7%), ділові послуги (14,8%), транспортні послуги (3,7%).

Інвестиційне співробітництво

Станом на 01.10.2017 р. обсяг ісландських інвестицій в економіку України склав 11,2 млн. дол. США (01.01.2017 р. – 13,8 млн. дол. США, 01.01.2016 р. – 11,4 млн. дол. США, 01.01.2015 р. – 9,6 млн. дол. США), які були спрямовані переважно у сферу операцій із нерухомим майном, адміністративного та допоміжного обслуговування (86,7%), оптову та роздрібну торгівлю.