Посольство України в Фінляндській Республіці та Республіці Iсландія (за сумісництвом)

, Київ 09:36

Торгово-економічне співробітництво між Україною та Ісландією

За даними Державної служби статистики України, за підсумками І пів. 2017 р. загальний обсяг торгівлі товарами та послугами між Україною та Ісландією становив 28180,1 тис. дол. США, спостерігається зниження на 2,8%, з них: експорт – 1122,8 тис. дол. США, зниження на 21,7%, а імпорт – 27057,3 тис. дол. США, зниження на 1,8%, сальдо – від’ємне для України -25934,5 тис. дол. США.

Показники двостороннього торговельного співробітництва між Україною та Ісландією, (тис. дол. США)

 

Експорт

Імпорт

Сальдо

ЗТО

І пів. 2015 р.

товари

129,7

9408,1

-9278,4

9537,8

послуги

939,1

10

929,1

949,1

всього

1068,8

9418,1

-8349,3

10486,9

І пів. 2016 р.

товари

327,8 (↑152,7%)

27497,7 (↑192,3%)

-27169,9

27825,5 (↑191,7%)

послуги

1106,5 (↑17,8%)

56,1 (↑461%)

1050,4

1162,6 (↑22,5%)

всього

1434,3 (34,2%)

27553,8 (192,6%)

-26119,5

28988,1 (176,4%)

І пів. 2017 р.

товари

311,1 (5,1%)

26908,6 (2,1%)

-26597,5

27219,7 (↓2,2%)

послуги

811,7 (26,6%)

148,7 (↑165%)

663,0

960,4 (↓17,4%)

всього

1122,8 (↓21,7%)

27057,3 (↓1,8%)

-25934,5

28180,1 (↓2,8%)

Джерело: розрахунки Посольства за даними Держстату

 

Торгівля товарами

У І пів. 2017 р. показник двосторонньої торгівлі товарами становив 27219,7 тис. дол. США, зниження на 2,2%, з них: експорт товарів з України – 311,1 тис. дол. США, зниження на 5,1%, а імпорт – 26908,6 тис. дол. США, зниження на 2,1%, сальдо – від’ємне для України -26597,5 тис. дол. США.

Товарна структура українського експорту: реактори ядерні, котли, машини (28,1%), деревина і вироби з деревини (20,5%), меблі (10,8%), пластмаси, полімерні матеріали (6,1%), електричні машини (5,5%), палива мінеральні, нафта і продути її перегонки (5%), екстракти дубильні (3,5%), вироби з чорних металів (3,4%).

Товарна структура українського імпорту: риба і ракоподібні (96,3%), продукти з м’яса і риби (2,5%), жири та олії тваринного або рослинного походження (0,8%).

Торгівля послугами

За підсумками І пів. 2017 р. загальний обсяг торгівлі послугами між Україною і Ісландією становив 960,4 тис. дол. США, зниження на 17,4%, з них: експорт – 811,7 тис. дол. США, зниження на 26,6%, а імпорт – 148,7 тис. дол. США, зростання на 165%, активне сальдо для України 663 тис. дол. США.

Структура експорту: ділові послуги (42,2%), транспортні послуги (25,7%), послуги у сфері телекомунікацій, ІТ (22,8%), послуги, пов’язані з подорожами (5%), послуги, пов’язані з фінансовою діяльністю (3,3%).

Структура імпорту: послуги, пов’язані з подорожами (49,6%), послуги у сфері телекомунікацій, ІТ (25,8%), ділові послуги (21,3%), транспортні послуги (3,1%).

Інвестиційне співробітництво

Станом на 01.07.2017 р. обсяг ісландських інвестицій в економіку України склав 14,1 млн. дол. США (01.01.2017 р. – 13,8 млн. дол. США, 01.01.2016 р. – 11,4 млн. дол. США, 01.01.2015 р. – 9,6 млн. дол. США), які були спрямовані переважно у сферу операцій із нерухомим майном, адміністративного та допоміжного обслуговування, оптову та роздрібну торгівлю.