Посольство України в Фінляндській Республіці та Республіці Iсландія (за сумісництвом)

, Київ 04:42

Торговельно-економічне співробітництво між Україною та Фінляндією

За даними Державної служби статистики України, у І кв. 2017 р. загальний обсяг торгівлі товарами і послугами між Україною і Фінляндією становив 71,3 млн. дол. США, спостерігається незначне зниження на 0,8% (за рахунок скорочення імпорту товарів), з них: експорт – 19,3 млн. дол. США (зростання на 5,5%), імпорт – 52 млн. дол. США (зниження на 3%), сальдо залишається від’ємним і становить -32,7 млн. дол. США.

Показники двостороннього торговельного співробітництва між Україною та Фінляндією, (млн. дол. США)

 

Експорт

Імпорт

Сальдо

ЗТО

І кв. 2015 р.

товари

6,6

45,7

-39,1

52,3

послуги

8,7

3,6

5,1

12,3

всього

15,3

49,3

-34,0

64,6

І кв. 2016 р.

товари

14,6 (↑121,2%)

48,8 (↑6,8%)

-34,2

63,4 (↑21,2%)

послуги

3,7 (57,5%)

4,8 (↑33,3%)

-1,1

8,5 (↓30,9%)

всього

18,3 (19,6%)

53,6 (8,7%)

-35,3

71,9 (11,3%)

І кв. 2017 р.

товари

15,4 (↑5,5)

45,1 (↓7,6%)

-29,7

60,5 (↓4,6%)

послуги

3,9 (↑5,4%)

6,9 (↑43,8%)

-3,0

10,8 (↑27,1%)

всього

19,3 (5,5%)

52,0 (3%)

-32,7

71,3 (0,8%)

Джерело: розрахунки Посольства за даними Держстату

Торгівля товарами

За підсумками І кв. 2017 р. показник двосторонньої торгівлі товарами знизився на 4,6% та склав 60,5 млн. до. США, з них: експорт – 15,4 млн. дол. США (зростання на 5,5%), імпорт – 45,1 млн. дол. США (падіння на 7,6%), від’ємне для України сальдо -29,7 млн. дол. США.

Товарна структура експорту: чорні метали (56,4%), реактори ядерні, котли, машини (9,8%), папір та картон (8,2%), меблі (5,7%), вироби з чорних металів (4,7%), готові текстильні вироби (3,3%), електричні машини (2%), сіль (1,9%), екстракти дубильні (1,7%), палива мінеральні, нафта і продути її перегонки (1,4%), судна (1,1%).

Товарна структура імпорту: папір та картон (41,3%), пластмаси, полімерні матеріали (10,1%), палива мінеральні, нафта і продути її перегонки (7,4%), готові текстильні вироби (5,4%), реактори ядерні, котли, машини (5,2%), добрива (4,3%), фармацевтична продукція (3,9%), електричні машини (3,7%), чорні метали (3,4%), прилади та апарати оптичні, фотографічні (1,2%).

Торгівля послугами

Обсяг торгівлі послугами за підсумками І кв. 2017 р. зріс на 27,1% та становив 10,8 млн. дол. США, з них: експорт – 3,9 млн. дол. США (зростання на 5,4%), імпорт – 6,9 млн. дол. США (зростання на 43,8%), негативне для України сальдо у розмірі -3 млн. дол. США.

Структура експорту: транспортні послуги (48%), ділові послуги (29,6%), послуги у сфері телекомунікацій, ІТ (12%), послуги зі страхування (4,2%), послуги, пов’язані з подорожами (3,3%), послуги з будівництва (1%).

Структура імпорту: послуги зі страхування (61,1%), послуги у сфері телекомунікацій, ІТ (21,4%), транспортні послуги (9%), послуги, пов’язані з подорожами (3,9%), державні та урядові послуги (1,8%),    ділові послуги (1,4%), послуги з будівництва (1,3%).

Інвестиційне співробітництво

Станом на 01.04.2017 р. обсяг прямих інвестиції Фінляндії в реальний сектор української економіки склав 117,4 млн. дол. США (110,2 млн. дол. США за підсумками 2016 р., 01.04.2016 р. - 92,2 млн. дол. США, 01.01.2016 р. – 89 млн. дол. США, 01.01.2015 р. - 103,3 млн. дол. США).

Фінляндські інвестиції спрямовані в такі сфери, як оптова та роздрібна торгівля, ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів (73%), промисловість (17%), адміністративні послуги (8,5%), професійні, наукові і технічні послуги (0,3%). В Україні ведуть діяльність 45 компаній із фінляндськими інвестиціями (найбільші з них – «Енсто», «Коне», «Аблой», «Хонка», «Оріон-Фарма», «Конекрейнс», «Телко»).