Посольство України в Фінляндській Республіці та Республіці Iсландія (за сумісництвом)

, Київ 10:37

Тарифи консульського збору

Рахунок Посольства для сплати консульського збору в євро:

 

200118-117692 Nordea Bank, Finland, Helsinki, Senaattitori Branch

Viite numero– 1009 (платежі без viite numero не прийматимуться)

SWIFT: NDEAFIHH

IBAN: FI5920011800117692

                                       

"ЗАТВЕРДЖУЮ"
Державний секретар
МЗС України

 

__/підпис/__ А.І. Заяць
"13" квітня_2017 року

   

Тарифи консульського збору,
що справляється за вчинення консульських дій
Посольством України в Фінляндській Республіці

                       

№ з/п Найменування консульських дій Тарифна ставка
в доларах США в євро
I. ПАСПОРТНІ ДІЇ
 
1 Розгляд заяви з клопотанням про  вчинення паспортної дії 21 20
2 Оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон  132 124
3 Оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон замість утраченого чи зіпсованого 181 170
4 Оформлення уперше паспорта громадянина України для виїзду за кордон  80 75
5 Унесення відомостей про дітей (у тому числі вклеювання фотокартки) до паспортного документа одного з батьків чи законного представника (виключно до посвідчення особи на повернення в Україну) 31 29
6 Оформлення посвідчення особи на повернення в Україну 31 29
7 Подовження терміну дії посвідчення особи на поверення в Україну 16 15
8 Прийняття на постійний консульський облік (крім дітей до 16 років) 24 23
 
II. ДІЇ З ПИТАНЬ ГРОМАДЯНСТВА ТА ПОСТІЙНОГО ПРОЖИВАННЯ
 
1 Оформлення клопотання про набуття громадянства України за територіальним походженням 107 100
2 Оформлення клопотання про поновлення у громадянстві України 129 121
3 Оформлення клопотання про набуття громадянства України внаслідок усиновлення 24 23
4 Оформлення клопотання про набуття громадянства України внаслідок встановлення над дитиною опіки чи піклування 24 23
5 Оформлення клопотання про набуття громадянства України внаслідок встановлення над особою, визнаною судом недієздатною, опіки 24 23
6 Оформлення клопотання про набуття громадянства України у зв'язку з перебуванням у громдянстві України одного чи обох батьків дитини 24 23
7 Оформлення клопотання про набуття громадянства України внаслідок встановлення батьківства 24 23
8 Розгляд клопотання про встановлення належності до громадянства України 61 57
9 Оформлення клопотання про вихід з громадянства України 400 376
10 Видача довідки про належність до громадянства України 24 23
11 Видача довідки про неналежність до громадянства України 24 23
12 Оформлення клопотання про залишення на постійне місце проживання за кордоном 300 282
13 Прийом заяви про надання дозволу на імміграцію 229 215
 
III. ВІЗОВІ ОПЕРАЦІЇ
 
1 Оформлення транзитної візи (B)*:  
  разової 65 61
  дворазової 65 61
  багаторазової 65 61
2 Оформлення короткострокової візи (С)*:  
  разової 65 61
  дворазової 65 61
  багаторазової 65 61
3 Оформлення довгострокової візи (D)*:  
  багаторазової 65 61
* Якщо немає міжурядових угод про взаємне звільнення від сплати консульського збору
 
IV. ДІЇ З ВИТРЕБУВАННЯ ДОКУМЕНТІВ
 
1 Розгляд заяви про витребування документа 16 15
2 Видача витребуваного документа 61 57
3 Видача витребуваного документа, засвідченого в Україні уповноваженим на те органом 101 95
 
V. ДІЇ З ПИТАНЬ ЗАСВІДЧЕННЯ ДОКУМЕНТІВ
 
1 Розгляд заяви про легалізацію документу 8 8
2 Легалізація документів фізичних осіб (за документ) 39 37
3 Легалізація документів юридичних осіб (за документ) 167 157
4 Видача довідки про засвідчення документа 23 22
 
VІ. ДІЇ З РЕЄСТРАЦІЇ АКТІВ ЦИВІЛЬНОГО СТАНУ
 
1 Розгляд заяви щодо реєстрації акта цивільного стану (крім заяв про реєстрацію народження та смерті) 15 14
2 Реєстрація шлюбу 53 50
3 Реєстрація розірвання шлюбу:    
а) за взаємною згодою подружжя, яке не має неповнолітніх дітей 110 103
б) на підставі рішення суду, якщо обоє з подружжя перебувають у першому шлюбі 110 103
в) на підставі рішення суду, якщо один з подружжя перебуває у повторному шлюбі 110 103
г) з особами, визнаними в установленому порядку безвісно відсутніми або недієздатними внаслідок душевної хвороби чи недоумства, або з особами, засудженими за скоєння злочину до позбавлення волі на строк не менше трьох років 39 37
4 Реєстрація зміни імені (крім зміни в разі реєстрації шлюбу) 150 141
5 Реєстрація повторної зміни імені, не пов'язаної з реєстрацією шлюбу 240 225
6 Прийом заяви про внесення змін, доповнень та виправлень до запису акта про реєстрацію цивільного стану, а також його поновлення 39 37
7 Видача свідоцтва у зв'язку зі зміною, доповненням та виправленням запису акта про реєстрацію цивільного стану, а також його поновленням 39 37
8 Видача повторних свідоцтв про реєстрацію актів цивільного стану (у разі знаходження актового запису в закордонній установі) 39 37
 
VII. НОТАРІАЛЬНІ ДІЇ
 
1 Посвідчення правочинів (договори, заповіти, довіреності та ін.), крім іпотечних договорів, договорів про відчуження та заставу житлових будинків, квартир, дач, садових будинків, гаражів, земельних ділянок, іншого нерухомого майна, що знаходиться в Україні:    
а) - посвідчення договорів про відчуження транспортних засобів, інших самохідних машин і механізмів:    
- дітям, другому з подружжя, батькам 1 відсоток суми договору, не нижчої дійсної вартості транспортного засобу, іншої самохідної машини, механізму, але не менше 55 дол.США  1 відсоток суми договору, не нижчої дійсної вартості транспортного засобу, іншої самохідної машини, механізму, але не менше 52 євро
- іншим особам 5 відсотків суми договору, не нижчої дійсної вартості транспортного засобу, іншої самохідної машини, механізму, але не менше  440 дол.США  5 відсотків суми договору, не нижчої дійсної вартості транспортного засобу, іншої самохідної машини, механізму, але не менше 413 євро
б) - посвідчення інших договорів, що підлягають оцінці 1 відсоток суми договору, але не менше 22 дол.США 1 відсоток суми договору, але не менше 21 євро
в) - посвідчення договорів поділу майна, договорів поруки та інших угод, що не підлягають оцінці 39 37
г) - посвідчення довіреностей на право користування і розпорядження майном, крім транспортних засобів, інших самохідних машин і механізмів, та здійснення кредитних операцій:    
- дітям, другому з подружжя, батькам 39 37
- іншим особам 68 64
ґ) - посвідчення довіреностей на право користування і розпорядження транспортними засобами:    
- дітям, другому з подружжя, батькам 45 42
- іншим особам 68 64
д) - посвідчення загальних довіреностей на право користування майном, включаючи транспортні засоби Консульський збір визначається за ставками, передбаченими підпунктами "г" та "ґ" Консульський збір визначається за ставками, передбаченими підпунктами "г" та "ґ"
е) - посвідчення інших довіреностей 39 37
є) посвідчення заповітів 39 37
2 Ужиття заходів до охорони спадкового майна  121 114
3 Видача свідоцтва про право на спадщину 0,5 відсотка суми спадщини, але не менше 104  дол.США  0,5 відсотка суми спадщини, але не менше 98 євро
4 Видача свідоцтва про право власності на частку в спільному майні подружжя 39 37
5 Засвідчення вірності копій (фотокопій) документів і виписок з них (за сторінку) 27 25
6 Засвідчення вірності кожного підпису на документах, у т.ч. підпису перекладача 29 27
7 Засвідчення справжності електронного цифрового підпису на електронних документах (за наявності технічної можливості роботи з електронними документами) 45 42
8 Засвідчення вірності перекладу документів з однієї мови на іншу (за сторінку) 45 42
документів, пов’язаних зі смертю громадянина України 18 17
9 Посвідчення факту, що фізична особа є живою 30 28
10 Посвідчення факту перебування фізичної особи в певному місці 30 28
11 Посвідчення тотожності фізичної особи з  особою, зображеною  на фотокартці 30 28
12 Посвідчення часу пред’явлення документів 30 28
13 Прийняття в депозит грошових сум і цінних паперів 0,5 відсотка загальної вартості за кожен місяць зберігання, що почався, але не менше 28 дол.США і не більше 220 дол.США 0,5 відсотка загальної вартості за кожен місяць зберігання, що почався, але не менше 26 євро і не більше 207 євро
14 Прийняття на зберігання документа 22 дол.США за кожен місяць зберігання, що почався 21 євро за кожен місяць зберігання, що почався
15 Вчинення виконавчих написів 1 відсоток суми, що стягується, або 1 відсоток вартості майна, яке підлягає витребуванню, але не менше  17 дол.США і не більше 220 дол.США 1 відсоток суми, що стягується, або 1 відсоток вартості майна, яке підлягає витребуванню, але не менше 16 євро і не більше 207 євро
16 Вчинення морських протестів 104 98
17 Видача довідки про вчинення нотаріальної дії та заповіту (крім видачі довідки на вимогу суду, господарського суду, прокуратури, органів дізнання і слідства у зв’язку з кримінальними, цивільними або господарськими справами, що перебувають у їх провадженні) 23 22
18 Видача дубліката нотаріально посвідченого документа 23 22
19 Вчинення нотаріальної дії за межами дипломатичного представництва або консульської установи України, за місцем надання послуги у розмірі встановлених ставок за відповідні дії, (крім цього сплачуються витрати, пов'язані з виїздом за вчинення дії) у розмірі встановлених ставок за відповідні дії (крім цього сплачуються витрати, пов'язані з виїздом за вчинення дії)
20 Вчинення іншої нотаріальної дії, передбаченої законодавством України 38 36
21 Надання послуг технічного характеру (складання проектів провочинів, заяв, виготовлення копій (фотокопій) документів чи виписок з них тощо)  7 7
 
VIII. ОФОРМЛЕННЯ ДОКУМЕНТІВ, ПОВ'ЯЗАНИХ З ВОДНИМ ТА ПОВІТРЯНИМ ТРАНСПОРТОМ
 
1 Оформлення документа, пов’язаного з водним та повітряним судном, якщо дана дія не є нотаріальною дією (за документ) 53 50
 
ІX. ІНШІ ДІЇ
 
1 Вчинення консульської дії з використанням засобів поштового зв’язку У розмірі встановлених ставок за відповідні дії (крім цього сплачуються витрати, пов'язані з пересилкою документів (крім листів і довідок) заявнику рекомендованим листом або кур'єрською поштою) У розмірі встановлених ставок за відповідні дії (крім цього сплачуються витрати, пов'язані з пересилкою документів (крім листів і довідок) заявнику рекомендованим листом або кур'єрською поштою)
2 Оформлення клопотання щодо придбання зброї, боєприпасів до неї юридичними особами при наявності відповідного дозволу органів внутрішніх справ України 174 163
3 Оформлення клопотання щодо придбання зброї, боєприпасів до неї громадянам України при наявності відповідного дозволу органів внутрішніх справ України 76 71
4 Учинення іншої консульської дії, передбаченої законодавством України 30 28
       
  Посол України                              /підпис/ А.В. Олефіров
  Другий секретар                          /підпис/ О.М.Бас
  Спеціаліст з фінансових питань   /підпис/                І.П.Старченко

*Пільги щодо сплати державного мита (стаття 4. Декрету Кабінету Міністрів України «Про державне мито» від 21 січня 1993 року № 7-93)

Від сплати державного мита звільняються:
13) громадяни - за реєстрацію народження фізичної особи та її походження, смерті, за видачу їм свідоцтв у разі внесення змін до актових записів про народження у разі визнання батьківства
(материнства), усиновлення, а також у зв'язку з помилками, допущеними під час реєстрації актів цивільного стану органами державної реєстрації актів цивільного стану;
14) громадяни - за посвідчення їхніх заповітів і договорів дарування майна на користь держави, а також на користь державних підприємств, установ і організацій;

16) громадяни - за видачу їм свідоцтв про право на спадщину:
на майно осіб, які загинули при захисті СРСР і України, у зв'язку з виконанням інших державних чи громадських обов'язків або
з виконанням обов'язку громадянина щодо врятування життя людей, охорони громадського порядку та боротьби із злочинністю, охорони власності громадян або колективної чи державної власності, а також осіб, які загинули або померли внаслідок захворювання, пов'язаного з Чорнобильською катастрофою;
на майно осіб, реабілітованих у встановленому порядку;
на жилий будинок, пай у житлово-будівельному кооперативі, квартиру, що належала спадкодавцеві на праві приватної власності, якщо вони проживали в цьому будинку, квартирі протягом шести місяців з дня смерті спадкодавця;
на жилі будинки в сільській місцевості за умови, що ці громадяни постійно проживатимуть у цих будинках і працюватимуть у сільській місцевості;
на вклади в установах Ощадбанку та в інших кредитних установах, на страхові суми за договорами особистого й майнового страхування, облігації державних позик та інші цінні папери, суми заробітної плати, авторське право, суми авторського гонорару і винагород за відкриття, винахід, винаходи, корисні моделі, промислові зразки, топографії інтегральних мікросхем, сорти рослин та раціоналізаторські пропозиції;
на майно осіб фермерського господарства, якщо вони є членами цього господарства;
17) неповнолітні і військовослужбовці - за видачу їм вперше паспорта громадянина України та неповнолітні - за видачу їм свідоцтва про право на спадщину, батьки новонароджених дітей - при отриманні на дитину паспорта громадянина України;
18) громадяни, віднесені до категорій 1 і 2 постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи;
громадяни, віднесені до категорії 3 постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, - які постійно проживають до відселення чи самостійного переселення або постійно працюють на території зон відчуження, безумовного (обов'язкового) і гарантованого добровільного відселення, за умови, що вони за станом на 1 січня 1993 року прожили або відпрацювали у зоні безумовного (обов'язкового) відселення не менше двох років, а у зоні гарантованого добровільного відселення - не менше трьох років;
громадяни, віднесені до категорії 4 потерпілих внаслідок Чорнобильської катастрофи, які постійно працюють і проживають або постійно проживають на території зони посиленого радіоекологічного контролю, за умови, що за станом на 1 січня 1993 року вони прожили або відпрацювали в цій зоні не менше чотирьох років;
інваліди Великої Вітчизняної війни та сім'ї воїнів (партизанів), які загинули чи пропали безвісти, і прирівняні до них у встановленому порядку особи;
інваліди I та II груп;

20) громадяни України - за видачу дипломатичних і службових паспортів України та посвідчень особи моряка;
21) громадяни України та особи, які їх супроводжують, - за видачу їм документа на право виїзду за кордон для лікування у зв'язку із захворюванням, пов'язаним з Чорнобильською катастрофою, а дітям, які потерпіли від Чорнобильської катастрофи, також на оздоровлення;
22) громадяни України - за видачу їм документів на право виїзду за кордон, якщо виїзд пов'язаний із смертю або відвідинами могил близьких родичів, а також за видачу документів про запрошення в Україну осіб у зв'язку із смертю або тяжкою хворобою близьких родичів;
23) іноземці, яким Україна надала право притулку, та особи, прирівняні до них, члени їхніх сімей та їхні діти - за видачу їм документів на виїзд за кордон;
24) громадяни України та іноземні громадяни - за видачу документів для в'їзду в Україну та виїзду з України, якщо на умовах взаємності передбачено звільнення від сплати державного мита відповідними міжнародними угодами, укладеними між Україною та іншими державами, а також громадяни інших держав, які виконують функції почесних консулів України;
25) особи, які не досягли 16-річного віку, - за видачу їм документа на виїзд за кордон;

 

 


Консульський відділ Посольства України в Фінляндській Республіці
Керівник: Гусєв Дмитро Миколайович
Другий секретар (консульські питання)
Адреса: Vähäniityntie 9, 00570 Helsinki. Переглянути на мапі
Телефон: +358 9 228 900 72 (стаціонарний), +358 40 471 92 00 (Гаряча лінія)
Факс: +358 92 289 001
Ел. пошта: dmytro.gusiev@mfa.gov.ua
Графік роботи:

Прийом громадян:

понеділок 15.00 - 18.00 

вівторок  9.00 - 12.30     

середа  15.00 - 18.00 

четвер 9.00 - 12.30

п’ятниця 9.00 - 12.30

Консультації за телефоном:

вівторок  16.00 – 17.00

середа  10.00 - 11.00

четвер    16.00 - 17.00

У випадках техногенних катастроф, природних катаклізмів, терактів, масових заворушень, поранення/загибелі громадян України, інших випадків, які загрожують життю чи здоров’ю наших співвітчизників, консульська допомога надається також у неприймальний час.

 

До уваги громадян!

Надзвичайний і Повноважний Посол України А.В. Олефіров проводить особистий прийом громадян у першу п'ятницю кожного місяця з 10:00 до 11:00.

 

 

Повідомляємо, що, у зв’язку зі святами в Україні, Посольство не працюватиме 09 та 30 квітня, а також 01 травня 2018 року.

У випадку надзвичайної ситуації, будь-ласка, телефонуйте за номером Посольства: +358 40 471 92 00.

 

 

  

  

Рахунок Посольства для сплати консульського збору в євро:

200118-117692 Nordea Bank, Finland, Helsinki, Senaattitori Branch
Viite numero– 1009 (платежі без viite numero не прийматимуться)
SWIFT: NDEAFIHH
IBAN: FI5920011800117692

 

 

 

 

 

 

Примітки:

До уваги громадян!

Прохання телефонувати на Гарячу лінію Консульського відділу Посольства України в Фінляндії виключно у разі загрози життю або загибелі громадян України.